Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
Ludzie już nie są ludźmi. Jak człowiek zamienia się w strach i ból, to przestaje być człowiekiem. Wystarczy niewiele czasu i siły, żeby to się stało. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
patos
Mówiłem tyle razy, najprościej jak się da, jak do dzieci. Kochaj, patrz na drugiego tak uważnie, jak patrzysz na siebie, wyciągnij belkę z oka. 
— Żulczyk ,,Czarne słońce"
patos
3281 eedc 500
Reposted fromexistential existential
patos
3284 4dec 500
Reposted fromexistential existential
patos
3293 efa1 500
Reposted fromexistential existential
patos
1808 af7c 500
Reposted fromrubinek rubinek viaPoranny Poranny
patos
1482 60c7 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaPoranny Poranny
patos
3814 98a9
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
patos
3626 79de 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viapotatos potatos
patos
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viadobby dobby
patos
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viadobby dobby
patos
3366 08aa
patos
patos
7907 7aca 500
Reposted fromexistential existential
patos
7910 0f78 500
Reposted fromexistential existential
5512 a8b2 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere viadobby dobby
patos
8076 b47b 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viadobby dobby
patos
patos
6296 bc00
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...