Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viadrozdzi drozdzi
patos
0385 f18f
patos
patos
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajedriq jedriq
1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viajeannes jeannes
patos
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
patos
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadrozdzi drozdzi
patos
7394 0a06
Reposted fromEkran Ekran viaidylla idylla
patos
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamodalna modalna
patos
0004 a331 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
patos
3088 15b4 500
patos
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
patos
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
patos
4950 ad1d
Reposted fromescapism escapism viaszydera szydera
patos
0872 0050 500
Reposted fromyikes yikes viatheworstnightmare theworstnightmare
patos
0271 d88d
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPoranny Poranny
patos
0092 68fc 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viajedriq jedriq
patos
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viajedriq jedriq
patos
1937 31ca 500
Reposted fromPoranny Poranny
patos
2151 6bc0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl