Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos

"Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem."

Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadrozdzi drozdzi
patos
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viaune-raconteuse une-raconteuse
patos
Reposted fromtoft toft viaune-raconteuse une-raconteuse
patos
9356 b5f5 500
Reposted byRoaraAvis RoaraAvis
patos
4927 56ac 500
Reposted fromexistential existential viadrozdzi drozdzi
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
patos

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
patos
0507 b018 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahope-fatih hope-fatih
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viadogs dogs
patos
0200 d094
Reposted fromdrobnostki drobnostki viadrozdzi drozdzi
patos
3761 21aa 500
Reposted fromdzony dzony viadrozdzi drozdzi
patos
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk vianastypsychotic nastypsychotic
patos
5004 535f 500
patos
4431 6261
patos
0586 b465
Reposted bySkydelanpamieciodlegleprincess-carolynall-about-katesofiasviolethillmoonwhaleGretelgruetzewasnaeirmelinspootnikakstinderstickjamaicanbeatRedPennyganzrockbarkerosinegainaxingelinelakamykowataannaapatrzpodnogitutusnothingiseverythingizzy13violinzznie-czaskaj-mi-furtkomPewPowlargehamstercolliderjottosJessSilenteyeahlowpomidorowabezmakaronupie-in-the-skypiehusmkaynoakotficakukaBrainy
patos
7824 7ba9 500
Reposted fromtfu tfu viaPoranny Poranny
patos
9610 ca4f
patos
8499 ba25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
8891 9fd2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
8882 b88a 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl