Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
patos
Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
patos
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
patos
To, że nie okazuję uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie, przerastają mnie.
patos
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die vianiedokonca niedokonca
patos
Wszystko jest w porządku. 
 Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
patos
patos
patos
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
patos
5688 07b5 500
Reposted fromgrumpyswordsman grumpyswordsman viaszydera szydera
patos
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
patos

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszydera szydera
patos
4369 cafb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahope-fatih hope-fatih
patos
patos
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins viahope-fatih hope-fatih
patos
patos
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
patos
8588 519f
patos

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl