Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viamietta-world mietta-world
patos
4092 e8a7 500
Reposted fromPoranny Poranny
patos
6010 3eba 500
patos
6140 063c
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
patos
3414 bb28 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahope-fatih hope-fatih
patos
6908 79f9
Reposted fromgplyr gplyr viahope-fatih hope-fatih
3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viahope-fatih hope-fatih
patos
9803 a844
Reposted fromdontbemad dontbemad viadrozdzi drozdzi
patos
patos
patos
patos
Myślę o Tobie w przyszłości. To największy komplement, na jaki stać samoświadomą istotę.
— Paweł Bielecki
patos
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
patos
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
patos
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaszydera szydera
patos
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
patos

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaszydera szydera
patos
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
patos
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viapomruki pomruki
patos
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl