Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
4293 5fd8
Reposted fromfungi fungi viaidylla idylla
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viaprzeblyski przeblyski
patos
7414 74f3
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapotatos potatos
patos
patos
patos
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
patos
6975 eb2c 500
patos
9998 fbf1
Reposted fromfungi fungi viaPoranny Poranny
patos
patos
patos

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
patos
0509 261e 500
:c
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaexistential existential
patos
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaexistential existential
patos
patos
0551 423a
Reposted fromteijakool teijakool viaRedPenny RedPenny
patos
3898 1dcd 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
patos
patos
7330 3cfe 500
Reposted fromoll oll viawysublimowanasztuka wysublimowanasztuka
patos
0239 848d 500
patos
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl