Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
Reposted frommrrru mrrru viamaliwa maliwa
patos
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viamaliwa maliwa
6394 2f22 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamaliwa maliwa
patos
Reposted frommrrru mrrru viamaliwa maliwa
9220 b50f 500

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamaliwa maliwa
pics/english/what_the_universe_is_made_of.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viajedriq jedriq
patos
" Sometimes we need to stop analyzing the past, stop planning the future, stop figuring out precisely how we feel, stop deciding exactly what we want, and just see what happens. "
Reposted fromnyaako nyaako viajedriq jedriq
patos
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako vialonelygirl15 lonelygirl15
patos
6637 c99f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaidylla idylla
patos
patos
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacammycat cammycat
patos
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacammycat cammycat
patos
"Każdy ma przerwy w życiorysie. Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty"
— Agnieszka Osiecka
patos
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacammycat cammycat
patos
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viapotrzask potrzask
2457 8601
Reposted fromamatore amatore viaidylla idylla
4904 6460 500

dmoscollective:

We dig sunsets just like we dig in the snow.

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viajedriq jedriq
patos
0880 ab96
Reposted frommistic mistic vialifeless lifeless
patos

Northern saw-whet owl (Fred Kellerman)

Reposted fromlifeless lifeless
patos
1307 5876
Reposted fromnoticeable noticeable viajeannes jeannes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl