Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
1358 9f6e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreymouse greymouse
patos
4214 11c5
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
patos
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
patos

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
patos
9147 8cf9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
patos
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon viaszydera szydera
patos
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viaszydera szydera
patos
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaszydera szydera
patos
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viajedriq jedriq
patos
8458 cbf6
Reposted fromonlyman onlyman viasweetchocolate sweetchocolate
patos
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki
patos
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
patos
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
patos
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapomruki pomruki
patos
6690 5a96 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajedriq jedriq
patos
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viajedriq jedriq
patos
3789 dde5 500
Reposted fromedcW edcW viahardkorwey hardkorwey
patos
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
patos
patos
5648 734f 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl