Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
patos
Reposted fromqb qb viaRedPenny RedPenny
patos
0823 7a3c
Reposted fromintrigante intrigante viaRedPenny RedPenny
patos
5516 703a 500
Meredith Grey z serialu "Grey's Anatomy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzeblyski przeblyski
patos
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaprzeblyski przeblyski
patos
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viamodalna modalna
patos
1678 117a
patos
4720 e6ce 500
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny
patos
patos
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viaexistential existential
patos
4597 1941
patos
0635 2e0e
It didn't.
Reposted bysiostravanitemolotovcupcakearrrrrrrrVostokgrovlypoolunirmelinskillzmcflypatrzpodnogikarolinnaalexxieteijakoolpszemekodnowacelmaifrumosgaborsofiaslatheabugieasylopathhonigwurmkerosineverdantforceBrainymietta-worldwiksluksternuttofbitchesandbutterfliesx-raydewdropJoschIsAGeekaurinkothesatanek10falkcalvinandhobbesdarksideofthemoonjanuschytrusphilmacflypati2k6areyousureaboutthisbruisedleepkz451DevaniekoniecznieomnieGEEK1coloredgrayscaleAdonis8agiennywhovillegubertfinkreghstraycatstrikerOkruszekangusiastyoutofmyheadratmanistettineridyllano-name
patos
2419 370b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaszydera szydera
patos
4810 db88 500
Reposted fromPoranny Poranny
patos
8361 680e
Reposted fromredux redux viaidylla idylla
patos
2899 ddcb 500
patos
patos
patos
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viadobby dobby
patos
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viamodalna modalna
patos
8875 22dd
Reposted fromsavatage savatage viamodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl